เคาะเชื่อมสถานี‘เตาปูน-บางซื่อ’

16 February 2017


ครม.เห็นชอบจ้าง “BEM”บริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงเตาปูน-บางซื่อ ระยะทาง 1 กิโลเมตร วงเงิน 918 ล้านบาท เร่งเปิดให้บริการภายในเดือนสิงหาคมนี้

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาว่า ครม.มีมติอนุมัติให้กระทรวงคมนาคมจ้างบริษัททางหลวงและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีอีเอ็มให้เป็นผู้ติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้าและบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน-บางซื่อ ในวงเงินค่าจ้างรวม 918.48 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งลดลงมาจากที่เจรจาครั้งแรกประมาณ 93 ล้านบาท โดยให้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าจ้างที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงเตาปูน-บางซื่อ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรที่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ด้วยเหตุผลทางการเวนคืนที่ดิน ขณะที่การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้นดำเนินการเสร็จก่อน ส่งผลกระทบกับผู้เดินทางไม่ได้รับความสะดวกสบาย ดังนั้นทางรัฐบาลจึงจะจ้างทาง บีอีเอ็มให้เดินรถช่วง 1 กิโลเมตร เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งคาดว่า จะสามารถสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วเสร็จได้ตามไทม์ไลน์ที่วางไว้

“ช่วงแรกทางบริษัท บีอีเอ็ม จะทำการวางระบบโดยจะสามารถเดินรถได้ภายในเดือนสิงหาคมปีนี้ จากนั้นประมาณ 2 ปี ช่วงหัวลำโพง-บางแค จะเปิดเดินรถได้ โดยขณะนี้งานโยธาของสายน้ำเงินส่วนต่อขยายเสร็จไปแล้วประมาณ 80% และในเดือนมีนาคมปี 2568 จะเปิดเดินรถช่วงเตาปูน-ท่าพระได้”

สรุปผลการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ในส่วนของงานโยธา ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 มีความก้าวหน้าภาพรวมร้อยละ 86.16% สรุปผลการดำเนินงานแต่ละสัญญา ดังนี้ สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดินช่วงหัวลำโพง-สนามไชย ผลการดำเนินงาน คิดเป็น 94.36 % กำหนดแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2560

สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างโครงสร้างใด้ดินช่วงสนามไชย-ท่าพระ ก่อสร้างเสร็จแล้ว สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงเตาปูน-ท่าพระ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 71.56 กำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 สัญญาที่ 4 งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงท่าพระ-หลักสอง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 93.89 กำหนดแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2560 และสัญญาที่ 5 งานระบบรางรถไฟฟ้า ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 81.64 กำหนดแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2561

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,236 วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560


ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์