ปรองดองจบก่อนเลือกตั้ง ‘ชาติพัฒนา-ปชป.’ ให้กำลังใจรัฐเดินหน้าแก้ขัดแย้ง

15 February 2017


“พรรคชาติพัฒนา-ประชาธิปัตย์” หวังแก้ความขัดแย้ง-สร้างความปรองดองจบก่อนเลือกตั้ง ด้านพรรคความหวังใหม่ชี้การนิรโทษกรรมไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหา

คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้เชิญพรรคชาติพัฒนา(ชพน.) เข้าให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดอง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ ในช่วงบ่ายวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ ขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมเข้าให้ความคิดเห็น ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์

สำหรับประเด็นหารือมีทั้งหมด 11 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.ด้านการเมือง เรื่องการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยขึ้นอีก ทั้งก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้ง 2.ด้านความเหลื่อมล้ำ เช่น การครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกร การเข้าถึงแหล่งน้ำมักถูกยกมาเป็นประเด็นสร้างความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง จะมีการพูดถึงแนวทางในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพื่อลดความขัดแย้ง และสร้างความปรองดองในสังคมไทย

3.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการขยายไปสู่ความขัดแย้ง จะมีทางออกหรือวิธีการดำเนินการ ต่อประเด็นความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรม การแทรกแซงการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร 4.แนวทางเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อประเด็นความแตกต่างทางสังคม ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุขอย่างไร

5.แนวทางในการไม่ให้สื่อเป็นเครื่องมือสร้างความขัดแย้งได้อย่างไร 6.แนวทางที่จะทำให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น ความขัดแย้งเรื่องพลังงาน การก่อสร้างโรงไฟฟ้า ฯลฯ ไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาสร้างความขัดแย้งในสังคมได้อย่างไร

7.แนวคิดที่จะดำเนินการต่อประเด็นการนำปัญหากิจการภายในประเทศมายกระดับให้เป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบจากการดำเนินการของต่างประเทศ เช่น ปัญหาเขตแดน ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ปัญหาเสรีภาพและประชาธิปไตย ปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์ ฯลฯ ที่ส่งผลทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยอย่างไร

8.แนวคิดอย่างไร ที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อไม่ให้เป็นสาเหตุนำมาซึ่งความขัดแย้งในสังคมไทย 9.ด้านการปฏิรูป มีข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปอย่างไร เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง 10.มีข้อเสนอแนะให้เกิดการยอมรับและร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน หรือไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างไร และ11.มองปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร และจะแก้ไขปัญหาอย่างไร

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และแกนนำพรรคชาติพัฒนาเปิดเผยว่า ขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาลเดินหน้าเรื่องการสร้างความปรองดองให้สำเร็จ เพราะ เป็นเวลากว่า 10ปีมาแล้วกับฝันร้ายของคนไทยกับปัญหาความแตกแยกในสังคมไทย ทำให้บั่นทอนความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เสียโอกาสดีๆของประเทศ ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาความแตกแยก จะต้องร่วมกันใช้โอกาสนี้ ร่วมมือกันอย่างจริงจัง ปรึกษาหารือกัน

“ทุกฝ่ายต้องยอมเสียสละ ยอมถอยกันบ้าง เพื่อให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าต่อไปได้ ยิ่งพวกเราร่วมมือกันส่งสัญญานดีๆแห่งความสำเร็จในการปรองดองมากเท่าไร ก็จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีกับเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่น การลงทุนต่างๆ ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ ถ้าเราสามารถทำเรื่องปรองดองให้สำเร็จก่อนการเลือกตั้งได้ก็จะยิ่งดี เพราะจะทำให้บรรยากาศการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย”

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าสิ่งแรกต้องเอาเป้าหมายและความต้องการของประชาชนที่ไม่ต้องการให้บ้านเมืองวุ่นวายเป็นตัวตั้ง ควรทำให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งเกิดขึ้น และการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ต้องให้การสื่อสารที่ถูกต้องกับสังคม ยึดกฎหมายและไม่มีเรื่องนิรโทษกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องมองปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน

นายนิกร จำนง ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงท่าทีของพรรคว่า จะทำการรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆที่นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาพรรคได้เคยเดินสายพบปะกับบุคคลฝ่ายต่างๆ อาทิ ความเห็นจากพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทยเพื่อสร้างความปรองดอง รวมถึงการเข้าพบกับบุคคลสำคัญๆในช่วงที่ผ่านมา อาทิ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี นพ.ประเวศ วะสี และ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เป็นต้น เพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการสร้างความปรองดอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาความหวังใหม่ พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย และพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย ได้เข้าเสนอแนะการนำไปสู่การสร้างความปรอดอง ต่อคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นที่นำไปสู่การสร้างความสามัคคีปรองดอง

นายชิงชัย มงคลธรรม หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ เปิดเผยว่า การปรองดองคือต้องให้เป็นประชาธิปไตยโดยเร็ว และต้องสร้างความสามัคคีในชาติให้ได้ด้วยการนำประชาธิปไตยมาเป็นตัวสร้าง หากเป็นเผด็จการก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ต้องคืนอำนาจอย่างรู้และเข้าใจ ทั้งนี้ขอย้ำว่าการนิรโทษกรรมไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาแต่เป็นการกระทำความผิดของเฉพาะคนและเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งความผิดทางอาญาก็ไม่สามารถนิรโทษกรรมได้

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,236 วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560