‘เซ็นทรัล’ อาสาพัฒนาชุมชน บุกเพชรบูรณ์ ตั้ง ‘ศูนย์กลางผักออร์แกนิก’

17 February 2017


กว่า 7 ปีที่กลุ่มเซ็นทรัล สานต่อโครงการ "เซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชน" ผ่าน 123 ชุมชน 49 จังหวัด พร้อมกับนำผลิตภัณฑ์จากโครงการต่างๆกว่า 1,500 รายการ มาจำหน่ายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนแล้วกว่า 637 ล้านบาท
วันนี้ "กลุ่มเซ็นทรัล" พร้อมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดประชารัฐ จึงผนวกเส้นทางการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้เข้าสู่ชุมชนแบบครบวงจร

M32-3236-5
"ทศ จิราธิวัฒน์" ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เล่าให้ฟังว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่กลุ่มเซ็นทรัล เข้ามาพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรแบบครบวงจร ด้วยปัจจัยหลายด้านทั้งศักยภาพของเกษตรกร ผลิตผล เส้นทางการคมนาคม และความพร้อมของสภาพภูมิอากาศ โดยเซ็นทรัลเข้าสนับสนุนการซื้อสินค้าเกษตร นำไปจำหน่ายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตในกลุ่มทั้งท็อปส์ และเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ และในปีที่ผ่านมา เข้าสนับสนุนการสร้างอาคารคัดบรรจุผักสหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด พร้อมเดินหน้าผลักดันให้ที่นี่เป็น "ศูนย์กลางผักออร์แกนิก" ภายใน 4 ปี พร้อมกับการส่งออกสู่ตลาดสากล

M32-3236-4
"กลุ่มเซ็นทรัลเริ่มพัฒนาโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2555 และเข้าร่วมวางแผนพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรในทุกกระบวนการผลิตให้กับสหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ ตั้งแต่การพัฒนาบุคลากร โดยเข้าไปให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และชนิดพืชผลที่เหมาะสมกับสภาพดินในบริเวณนั้นๆ รวมถึงการวางแผนการเพาะปลูกพืชผักให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อลดปัญหาสินค้าล้นตลาด และการเพิ่มมูลค่ามากขึ้นให้กับผลผลิตทางการเกษตร"

M32-3236-2
ในปีนี้คาดว่าจะมียอดขายผักจากชุมชน 25 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 46 ล้านบาทในปี 2563 จากปี 2559 ที่มียอดขาย 16 ล้านบาท หรือคิดเป็นรายได้ 3.1 หมื่นบาทต่อหัวต่อเดือน วันนี้ผลิตผลจากบ้านน้ำดุกใต้ ถูกวางบนโต๊ะอาหารของโรงแรมเครือเซ็นทารา ร้านอาหารในเครือเซ็นทรัลเรสเตอรองท์ กรุ๊ป (CRG) วางบนเชลฟ์ในท็อปส์เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ และอนาคตจะถูกส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย

M32-3236-3
M32-3236-6
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,236 วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560