“กรมที่ดิน” ส่งไม้ต่อ อัยการฟ้อง! เพิกถอนโฉนด “สนามบินสมุย”

7 February 2017


ความคืบหน้ากรณีป.ป.ช.ชี้มูลว่าการออกโฉนดที่ดินบางส่วนบริเวณสนามบินสมุย ทับที่สาธารณประโยชน์ และมีมติให้กรมที่ดินเพิกถอนที่ดินที่ทับที่สาธารณประโยชน์

ล่าสุดมีรายงานข่าวจากรมที่ดินว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ฝ่ายกฎหมายกรมที่ดิน ได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนโฉนดที่ดินของบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เจ้าของสนามบินสมุย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เลขที่ 15267 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีที่ดินบางส่วนออกทับคลองบางทด และมีบางส่วนทางทิศตะวันตกออกทับพรุสาธารณประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61

2


ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีเนื้อสรุปสำคัญ ว่า  จากโฉนดที่ดินหมายเลข 15267 เนื่อที่ 268 ไร่ ที่กรมที่ดินออกให้กับ บริษัทการบินกรุงเทพ เมื่อปี 2547 กรมที่ดินมีคำสั่ง 3446/2547 ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนถึงที่ดินดังกล่าว ทับที่สาธารณะประโยชน์ และจากการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ ได้ลงความเห็นว่าทับที่สาธารณะจริง

ต่อมา เมื่อปี 2555 คณะกรรมการ ปปช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการออกโฉนด และส่งรายงานให้อธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนโฉนด และดำเนินการทางวินัยและอาญาแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว

1


 สำหรับโฉนดที่ดินเลขที่ 15267คือที่ดินทั้งหมดที่อยู่ในวงสีชมพู มีเนื่อที่ 268 ไร่ 3 งาน 51 ตารางวา จุดที่กรมที่ดินส่งเรื่องให้อัยการยื่นฟ้องเพิกถอนโฉนดที่ดินมี 2 จุด จุดแรกอยู่ทางทิศเหนือ บริเวณท้ายรันเวย์ ตรงจุดสีเขียวเล็ก ตรงนี้เป็นที่ดินที่ทับคลองบางทด ส่วนอีกจุดคือบริเวณทิศตะวันตก ตรงจุดสีเขียวตอนกลาง จุดนี้เป็นการออกโฉนดทับพรุบางรัก ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์


กรมที่ดิน บางกอกแอร์เวย์ส สนามบินสมุย โฉนด เพิกถอน อัยการ