เอกชนตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้ 9.5ล้านตัน

3 February 2017


เอกชนตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้ 9.5ล้านตัน  ชี้ปี 60 แข่งขันเหนื่อยโดยเฉพาะด้านราคา เหตุประเทศคู่แข่งมีผลผลิตข้าวมีมากขึ้น  มองปีนี้มีทั้งปัจจัยบวกและลบยังวางใจไม่ได้

นายเจริญ  เหล่าธรรมทัศน์  นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยในปี 2560 ไว้ที่ 9.5 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีปัจจัยบวก เช่น รัฐบาลมีสัญญาขายข้าวรัฐต่อรัฐกับประเทศจีนที่ต้องมีการเจรจาเพื่อส่งมอบให้ตลบตามที่ตกลงไว้ รัฐบาลระบายข้าวจากสต๊อกทำให้มีอุปทานข้าวที่จะส่งออกให้ประเทศที่นิยมบริโภคข้าวเก่า ราคาส่งออกข้าวของไทยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญทำให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น  ราคาน้ำมันมีทิศทางที่ขยับตัวสูงขึ้น ทำให้รายได้และกำลังซื้อของกลุ่มประเทศที่พึ่งพาการส่งออกน้ำมันเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวของไทย และความต้องการของต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ทยอยฟื้นตัว รวมทั้งจีนยังมีความต้องการบริโภคข้าวมากตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และราคาข้าวในประเทศสูงกว่าข้าวจากต่างประเทศ จึงยังต้องนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่อง  จึงคาดว่าในปีนี้น่าจะสามารถรักษาตลาดในการส่งออกไว้ได้ โดยคาดว่าจะส่งออกข้าวขาวได้ 4.6 ล้านตัน ข้าวหอมมะลิ 2.4 ล้านตัน ข้าวนึ่ง 2 ล้านตัน และข้าวเหนียว 3 แสนตัน แต่ภาพรวมการส่งออกน่าจะน้อยกว่าอินเดีย ที่คาดว่าปีนี้จะส่งออกได้ 10 ล้านตัน   ขณะเดียวกันรัฐควรเร่งระบายข้าวในสต็อก และผลักดันการส่งออก เพื่อลดแรงกดดันด้านราคาเพราะจะช่วยให้ราคาข้าวในประเทศปรับดีขึ้น

ส่วนปัจจัยลบที่จะกระทบการส่งออกข้าวของไทย เช่น ผลผลิตข้าวข้าวในประเทศผู้นำเข้ามีแนวโน้มสูงขึ้นทำให้การนำเข้าลดลง ผู้ซื้อไม่ซื้อข้าวล่วงหน้าในปริมาณที่มากๆ เพราะยังไม่มั่นใจกับสถานการณ์ราคาข้าว หลายประเทศดำนินนโยบายพึ่งพาผลผลิตในประเทศและอุดหนุนภาคการเกษตรลดการพึ่งพาและนำเข้าจากต่างประเทศ  หลายประเทศมีมาตรการกีดกันทางการค้า ความผันผวนของค่าเงินบาทและตลาดการเงิน และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบางและปัญหาในภาคการเงินของประเทศจีนและสหภาพยุโรป

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปีนี้การแข่งขันยังค่อนข้างสูง เพราะผลผลิตข้าวในหลายประเทศมีมากขึ้น โดยเฉพาะอินเดีย และเวียดนาม เพราะสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย เช่นเดียวกับไทยที่ภาครัฐยังต้องควบคุมปริมาณการผลิตของเกษตรกร เพราะการบริโภคของโลกยังคงมีน้อยกว่าผลผลิตโลกที่ออกมา  และอาจส่งผลให้แนวโน้มราคาข้าวน่าจะถูกลง ประกอบกับประเทศผู้นำเข้าบางประเทศมีมาตรการกีดกันทางการค้าในหลายรูปแบบ และค่าเงินบาทยังคงมีความผันผวน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาข้าวไทยให้สูงกว่าคู่แข่ง  โดยราคาข้าวเฉลี่ยในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 430 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา

ส่วนในปี 2559 ที่ผ่านมา ไทยสามารถส่งออกข้าวได้ถึง 9.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.9% จากปีก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่า 4,401 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากราคาข้าวของไทยเริ่มลดลงมา ทำให้แข่งขันกับประเทศอื่นได้ ซึ่งผู้นำเข้าหลัก คือ ไนจีเรีย เบนิน และจีน โดยส่งออกข้าวได้มากเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดียที่ส่งออกได้มากถึง 10.43 ล้านตัน


สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ส่งออกข้าว