SMEs กว่า 600 รายแห่ยื่นคำขอ ใช้งบฟื้นฟู 2 พันล.ประเดิมภาคใต้

18 January 2017


สสว. และกระทรวงการคลังเร่งเครื่องช่วยเหลือ SMEsตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงิน 2,000 ล้านบาท สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยยื่นคำขอกว่า 600 ราย ประเดิมช่วย SMEsภาคใต้ฟื้นฟูกิจการ

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองฯ ประกอบด้วย สสว. เป็นประธานคณะทำงานและเลขานุการ พร้อมทั้งผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทย และธนาคารกรุงไทย เข้าร่วมทำหน้าที่พิจารณาการช่วยเหลืออุดหนุน หรือร่วมทุน แก่ผู้ประกอบการ ซึ่ง สสว. ได้เตรียมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ ดังกล่าวเป็นครั้งแรก ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เพื่อเร่งรัดการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ตามงบ 2,000 ล้านบาท ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยจะเริ่มพิจารณาคำขอจาก SMEs ภาคใต้ก่อนเพราะได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วม

ซึ่งล่าสุด ดร.ณพพงศ์ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมผู้ประกอบการ SMEs จำนวนหนึ่ง ได้ส่งมอบรายชื่อพร้อมข้อมูลของผู้ประกอบการที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปของเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อปรับปรุงกิจการ จำนวนกว่า 600 กิจการ ให้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสสว. เร่งกระบวนการดำเนินงานขออนุมัติเงินอุดหนุนช่วยเหลือ

โดยผู้อำนวยการสสว. กล่าวเพิ่มเติมกับ"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ขณะนี้กองทุนฟื้นปูเอสเอ็มอี 2,000 ล้านบาทจะเป็นที่นิยมมากกว่ากองทุนพลิกพื้นเอสเอ็มอี 1,000 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 110 รายวงเงิน 96.21 ล้านบาทก่อนหน้านี้ เพราะเกณฑ์จะยากกว่า เช่นที่เป็นหนี้ NPL เคยเป็นต้องปรับโครงสร้าง ขณะที่ในส่วนของกองทุนฟื้นฟูฯ 2,000 ล้านบาท ยังเป็น NPL อยู่ก็ได้ ขออย่างเดียวยังทำกิจการอยู่ (ดูตารางผู้มีสิทธิ์)

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,227 วันที่  15 - 18  มกราคม 2560


SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม