นบข.เห็นชอบแนวทางระบายข้าวในสต็อก 8 ล้านตัน

9 January 2017


นบข.เห็นชอบแนวทางระบายข้าวในสต็อก 8 ล้านตัน เพื่อลดภาระจัดเก็บ กำชับไม่ให้กระทบราคาตลาด พร้อมบริจาคข้าว1,500 ตันช่วยน้ำท่วม

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์  กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว หรือ นบข.(9 ม.ค.60)ว่า  ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการระบายข้าวในสต็อกที่เหลือ 8 ล้านตัน  โดยแบ่งประเภทข้าวออกเป็น 3 ประเภทคือข้าวคุณภาพดี/คุณภาพปานกลางและข้าวเสื่อมคุณภาพที่มีอายุเกิน 5ปี ซึ่งจะระบายสู่ภาคอุตสาหกรรม   โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งระบายให้หมดในปีนี้ เนื่องจากมีภาระค่าจัดเก็บสูงโดยไม่ให้กระทบราคาตลาด โดยช่วงนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมเนื่องจากยังไม่มีข้าวใหม่ออกมา   ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะระมัดระวังอย่างรอบคอบในการระบายข้าวสำหรับการระบายข้าวล็อตแรกจะมีการกำหนดปริมาณที่เหมาะสมต่อไป  นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้นำข้าวในสต็อก 1,500 ตัน มาบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ด้วย

สำหรับการส่งออกข้าวของไทยในปีที่ผ่านมาไทยส่งออกได้ 9.63 ล้านตัน เป็นอันดับ2รองจากอินเดียที่ส่งออกได้ 10.24 ล้านตัน ซึ่งการเสียแชมป์การส่งออกข้าวนั้นรัฐบาลไม่กังวล เนื่องจากเน้นการส่งออกข้าวคุณภาพเพื่อให้มีมูลค่าสูง   นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการประเมินสถานการณ์ข้าวโลก ในปี2559/60 เพื่อเตรียมมาตรการรองรับรวมทั้งติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผ่านมาโดยผลผลิตข้าวทั่วโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 9 ล้านตันจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย   จากผลผลิต 472 ล้านตัน เพิ่มเป็น 481 ล้านตัน  ขณะที่สต็อกข้าวโลกเพิ่ม จาก 116 เป็น 120 ล้านตันซึ่งรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับ ทั้งการขายแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีซึ่งได้ทยอยส่งมอบให้กับจีนและฟิลิปปินส์ รวมทั้งผลักดันการส่งออกข้าว   ทั้งนี้คาดว่าผลผลิตข้าวของไทยในปีนี้อยู่ที่ 30 ล้านตัน แบ่งเป็นนาปี 25 ล้านตัน และนาปรัง เกือบ 5 ล้านตัน


ระบายข้าว นบข. คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว