กรมเจ้าท่านำเรือพระราชทานอำนวยความสะดวกผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

6 January 2017


กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 นำเรือพระราชทานช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี , จังหวัดนครศรีธรรมราช   และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 ได้ นำเรือพระราชทานช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 8 และหมู่ 9 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  พร้อมจัดเตรียมสิ่งของเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่นครศรีธรรมราช อีกจำนวน 100 ชุด  เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2560


กรมเจ้าท่า เรือพระราชทาน