กดปุ่ม ‘คราวด์ฟันดิ้ง’ ก.ล.ต.เผยมีผู้สนใจเป็นตัวกลาง 10รายทั้งใน-ตปท

2 October 2015


ก.ล.ต.เผยมีผู้สนใจทั้งใน-ต่างประเทศ สนเป็นฟันด์ดิ้ง พอร์ทัล 10 ราย หลังออกเกณฑ์ระดมทุนจากประชาชนผ่านระบบออนไลน์ หรือคราวด์ฟันด์ดิ้งช่วงเดือนพ.ค ที่ผ่านมา แย้มอยู่ระหว่างศึกษาระดมทุนเป็นตราสารหนี้ ชี้เป็นโอกาสระดมทุนของผู้ประกอบการเอสเอ็มดี ชี้ที่ผ่านมาเดินสายให้ความรู้กับเอสเอ็มอีเกือบ 1,600 ราย ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯคาดต้องใช้เวลาฟูมฟักประมาณ 3 ปี กว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นได้

นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า หลังจากก.ล.ต.ได้ออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนสาธารณะจากมวลชนผ่านช่องทางออนไลน์ (คราวด์ฟันด์ดิ้ง)ในลักษณะของการออกและเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน (equity - based) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ 16 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจเป็นตัวกลางบนระบบอินเทอร์เน็ต (ฟันด์ดิ้ง พอร์ทัล ) หลายรายทั้งบริษัทในและต่างประเทศเข้ามาหารือก.ล.ต. เพื่อจัดตั้งเป็นฟันด์ดิ้ง พอร์ทัล ประมาณ 10 ราย

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่จะเป็นฟันด์ดิ้ง พอร์ทัล จะต้องมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ที่ผ่านมาก.ล.ต.ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี จำนวนเกือบ 1,600 ราย ให้เห็นโอกาสในการออกและเสนอขายหุ้นจากประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์

สำหรับคราวด์ฟันด์ดิ้ เป็นการระดมทุนจากประชาชนรายย่อยจำนวนมากผ่านตัวกลาง หรือฟันด์ดิ้ง พอร์ทัล โดยแต่ละคนลงทุนด้วยเงินจำนวนไม่มาก จึงได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ เพราะสามารถตอบโจทย์ธุรกิจเกิดใหม่ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ในขณะที่ผู้ลงทุนจะมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น

นางทิพยสุดากล่าวว่าทุนจดทะเบียนของฟันดิ้ง พอร์ทัล ที่ 5 ล้านบาท ในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางระดมทุนจากสาธารณะนั้นมองว่าไม่น้อยเกินไป และก็ไม่เป็นภาระกับฟันด์ดิ้ง พอร์ทัล แต่ละรายมากนัก ขณะที่ช่วงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง(ทำเฮียริ่ง)ก.ล.ต.ได้กำหนดทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท แต่มีบริษัทหลักทรัพย์และผู้เกี่ยวข้องในวงการมีความเห็นตรงกันว่าทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท น่าจะเพียงพอแล้ว

นอกจากนี้ก.ล.ต.อยู่ระหว่างศึกษาคราวด์ฟันด์ดิ้งประเภทอื่นอยู่ด้วย เช่น ตราสารหนี้ ก็เป็นประเภทที่น่าสนใจ ส่วนสาเหตุที่เริ่มจากการระดมทุนในรูปแบบหุ้นสามัญก่อนเพราะมองว่าเป็นสิ่งใหม่และมีความน่าสนใจ แม้ว่ายังเติบโตน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับคราวด์ฟันด์ดิ้งประเภทอื่น

นางทิพยสุดา กล่าวว่า สำหรับการลงทุนแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Robo-advisors)นั้น ปัจจุบันก.ล.ต.อยู่ระหว่างการศึกษา และคาดว่าจะเห็นความคืบหน้าได้ภายในปีนี้ โดย Robo-advisors เป็นการให้คำแนะนำในการจัดพอร์ตการลงทุนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 แบบ คือ แบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ 100% และแบบผสมที่ยังใช้คน ซึ่งช่วยให้การประกอบธุรกิจให้คำแนะนำการลงทุนสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยรู้จักการวางแผนการเงิน หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการวางแผนทางการเงินได้โดยเฉพาะลูกค้าระดับรายได้น้อย เพราะการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้บริการ จะทำให้ต้นทุนต่ำลงและสามารถคิดค่าบริการในอัตราที่ต่ำลงได้ อีกทั้งยังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ

ด้านนายเอกสิทธิ์ เดี่ยววณิชย์ ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดรีมเมกเกอร์ คราวด์ฟันด์ดิ้ง จำกัด กล่าวก่อนหน้านี้ว่าบริษัทพร้อมเข้าจดทะเบียนกับก.ล.ต. และกำลังเจรจากับผู้ที่ต้องการระดมทุน ซึ่งกระจายอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ธุรกิจเว็บไซต์ออนไลน์ และธุรกิจให้บริการข้อมูลออนไลน์ โดยระหว่างรอจดทะเบียน บริษัทจะค้นหาและพูดคุยกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ต้องการเข้ามาระดมทุน และเตรียมความพร้อมด้านระบบให้พร้อม

สำหรับบทบาทของบริษัท ดรีมเมกเกอร์ คล้ายที่ปรึกษาทางการเงินขนาดย่อม โดยจะเข้าไปวางแผนร่วมกับผู้ประกอบการรายตั้งแต่ต้นและจัดทำข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงผู้ลงทุน จากการเจรจาผู้ลงทุนแต่ละรายต้องการระดมทุน 5-15 ล้านบาท สำหรับค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา จะคิดในอัตรา 5% จากเงินที่ระดมทุนได้ แต่หากเงินที่ระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าก็จะไม่เก็บค่าธรรมเนียม

นายเจสัน เบสต์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ บริษัท คราวด์ฟันดิ้ง แคปปิทอล แอดไวเซอร์ จำกัด กล่าวในงานงานสัมมนาที่ก.ล.ต.จัดขึ้นเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่า คราวด์ฟันดิ้งในประเทศไทยสามารถประสบความสำเร็จได้ เพราะมีผู้ประกอบการอีกมากที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนและต้องพึ่งพาเงินกู้สถาบันการเงิน

ปัจจัยสำคัญที่นายเจสันมองว่าจะช่วยให้การระดมทุนผ่านคราวด์ฟันด์ดิ้งประสบความสำเร็จ ได้แก่ การป้องกันความเสี่ยงผู้ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎเกณฑ์ควบคุม หรือการให้ข้อมูลและการดำเนินธุรกิจของผู้ระดมทุน ตลอดจนการทำให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูล

ด้านนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) กล่าวว่า บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ให้ความรู้การลงทุนผ่านคราวด์ฟันด์ดิ้ง ขณะที่มองว่าผู้ประกอบการที่ระดมทุนสามารถเข้าจดทะเบียนได้ ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี เพราะขนาดธุรกิจที่เริ่มต้นยังเล็กมาก

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3091 วันที่ 27-30 กันยายน พ.ศ. 2558