พาณิชย์จ่อนำแผนบริหารข้าวครบวงจรฯชง นบข.ต้นสัปดาห์หน้า

5 January 2017


พาณิชย์จ่อนำแผนบริหารข้าวครบวงจร ปี  2017/2018  ชง นบข. ต้นสัปดาห์หน้า คาดผลผลิตข้าวคาดอยู่ระดับ 27.4 ล้านตัน  ใกล้เคียงกับปีก่อน

นางสาววิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการทำแผนบริหารจัดการข้าวครบวงจรปีการผลิต 2017/18 โดยจะนำรายละเอียดของแผนฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ประมาณต้นสัปดาห์หน้า สำหรับแผนฯปี2017/ 18 จะแตกต่างจากปี 2016/17 โดยจะปรับเป็นแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จากเดิมเป็นแผนการบริหารจัดการข้าวครบวงจร  ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานการจัดทำแผนฯ จะนำเรื่องความต้องการตลาดเป็นตัวนำ  ซึ่งตลาดข้าวไทย  จะเจาะไปทั้งร้านอาหาร  และ  ผู้บริโภคทั้ง กลุ่มเอเชีย  ,ตะวันออกกลางและแอฟริกา  และข้าวหอมมะลิในตลาด ฮ่องกง จีน และสิงค์โปร์   รวมทั้งตลาดข้าวชนิดเฉพาะ

ทั้งนี้การกำหนดแผนการผลิตข้าวของเกษตรกรไทย จะประมวลการผลิตและความต้องการใช้ ทั้งในและต่างประเทศ  รวมทั้งสต็อกข้าวโลก  รวมถึงหารือกับภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร ผู้ส่งออก และโรงสีภาย เพื่อประมวลตัวเลขปริมาณและชนิดข้าวที่จะผลิต หาก นบข. เห็นชอบแผนฯแล้ว ประมาณ 1คง1เดือนครึ่ง จะได้ภาพแผนการผลิตข้าวครอบวงจร ที่ชัดเจนทั้งหมด เบื้องต้นคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวปีการผลิต 2560/61 ของไทยจะใกล้เคียงกับปีการผลิตที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 27.4 ล้านตันข้าวเปลือก

ส่วนปริมาณที่แน่ชัดต้องรอความชัดเจนหลังแผนผ่าน นบข. และยังใช้โครงการนาแปลงใหญ่ เป็นตัวขับเคลื่อนที่สามารถลดต้นทุนได้จริง มาเป็นตัวขับเคลื่อน มุ่งสู่เป้าหมายให้อุตสาหกรรมข้าวไทย มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาที่สูงขึ้น แต่มีเป้าหมายให้ราคาข้าวไทยสอดคล้องไปตามกลไกตลาดเพือ่ให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

สำหรับแผนการตลาดข้าว จะเน้นทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ ให้เกษตรขายข้าวผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทั้งภายในและต่างประเทศ นอกจากนี้แผนข้าวดังกล่าวเมื่อรู้ความต้องการตลาดแล้ว จะทำให้เกษตรลงลึกได้ว่าต้องผลิตข้าวชนิดไหนและปริมาณเท่าใด จะสามารถรวมตัวกันทำนาแปลงใหญ่ได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตอย่างมาก คาดว่าแผนข้าวนี้จะเป็นเส้นทางให้อุตสาหกรรมข้าวไทยเข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้น จากทั้งต้นน้ำผ่านกลางน้ำถึงปลายน้ำ

ในขณะที่ความคืบหน้าการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารครบวงจรค้าปลีก-ส่ง ว่า กำลังหาสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งตลาด เบื้องต้นจะเป็นพื้นในกรุงเทพฯและปริมณฑล เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องระบบขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมทั้งภายในและนอกประเทศ ขณะเดียวกันจะนำระบบการประมูลข้าวเปลือกและข้าวสารเข้ามาในตลาดด้วย นับว่าเป็นตลาดกลางรูปแบบใหม่ที่เชื่อมทั้งเกษตรกร ผู้นำเข้า ส่งออก และโรงสี มาดูตัวอย่างข้าวในพื้นที่นี้ได้ และมีแนวคิดที่จะจัดแสดงการทำนาสาธิตและนวัตกรรมเรื่องข้าวอีกด้วย คาดจะเปิดตลาดได้ปีนี้


พาณิชย์ นบข. แผนบริหารข้าว