ผู้ว่าฯกทม.ยืนยันแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ใช้หลักอาวุโสและความสามารถเป็นหลัก

4 January 2017


ผู้ว่าฯกทม.ยืนยันการแต่งตั้งและย้ายข้าราชการ ใช้หลักอาวุโสและความสามารถเป็นหลัก เตรียมตั้งหัวหน้าฝ่าย 226 ตำแหน่งในเดือน ก.พ.ปี 60 นี้

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ในที่ประชุมนายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ยื่นกระทู้ถามสดเรื่องขอทราบหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและย้ายข้าราชการ เนื่องด้วยการบริหารการจัดบริการให้แก่ประชาชนต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อน หากมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการแต่งตั้งและการย้าย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและการแต่งตั้งและการย้าย จะส่งผลต่อขวัญกำลังใจและการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้อยากเสนอแนะให้ผู้บริหารดูความเหมาะสม้พื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพิจารณาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขอยืนยันว่าให้ความสำคัญต่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และให้ความเป็นธรรมมากที่สุดในการพิจารณาแต่ละตำแหน่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในการดูแลปนะชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ได้พิจารณาความเป็นอาวุโสเป็นหลัก มีผลงาน จริยธรรม ความประพฤติและมีศักยภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง ทั้งในส่วนของตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้พิจารณาบุคคลที่มีผลงานและมีความเหมาะสมมาทำหน้าที่ โดยอยู่ในระหว่างรอโปรดเกล้าและประกาศเป็นทางการในขณะนี้ ทั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนึก ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ก็จะใช้การพิจารณาโดยยึดความเหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุดตามหลักเกณฑ์แต่งตั้ง ทั้งในส่วนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายที่ว่างอยู่ 226 ตำแหน่ง อยู่ในการพิจารณาตามขั้นตอนโดยจะปรึกษากับปลัดและรองปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งแต่งตั้งให้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2560นี้ อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารขอขอบคุณสภากรุงเทพมหานครที่ให้ข้อเสนอแนะและความเป็นห่วงในการพิจารณาเพื่อให้การบริหารงานเกิดธรรมาภิบาลและมีความเป็นธรรมในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะนำข้อสังเกตไปประกอบการพิจารณาในการแต่งตั้งและย้ายข้าราชการต่อไป


ผู้ว่าฯกทม. แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ