รัฐบาลฟันธงปีนี้ส่งออกไม่ติดลบจะบวกร้อยละ 0 ถึง 0.2

26 December 2016


นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงตัวเลขส่งออกปีนี้ว่า ผลจากการส่งออกเดือนพฤศจิกายนที่ปรับตัวดี ยอดส่งออกเป็นบวกร้อยละ 10.2 ดีที่สุดในรอบ 9 ในเดือนปีนี้ ส่งผลให้กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่า ตลอดปีนี้การส่งออกของไทยจะเป็นบวกร้อยละ 0 ถึง 0.2  และหากตัวเลขส่งออกเดือนธันวาคมปีนี้ดีเช่นกัน ก็จะทำให้ตัวเลขส่งออกทั้งปีดีกว่าที่กระทรวงพาณิชย์ประมาณการไว้ได้ ทั้งนี้เป็นผลจากการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่ม โดยประเทศคู่ค้านำเข้าเพิ่มขึ้นทั้ง ญี่ปุ่นและจีน นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ยุโรปร้อยละ 13.8

การส่งออกที่ดีขึ้นนี้ เป็นผลจากแนวโน้มการส่งออกโลกที่กำลังปรับตัวดีขึ้นนับเป็นข่าวดีสำหรับการส่งออกปีหน้า  ดังจะเห็นได้จากการส่งออกหลายประเทศในภูมิภาคดีขึ้นเช่นกัน ทั้งใต้หวัน เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซียเป็นต้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ประเมินว่า ส่งออกปีหน้า(2560) จะขยายตัวร้อยละ 0 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ประเมินว่า ขยายตัวร้อยละ 2.4 และกระทรวงพาณิชย์คาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 2.5-3.5  จากปัจจัยราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น สินค้ากลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์จะมีราคาดีขึ้น ตลาดส่งออกหลักเริ่มปรับดีขึ้นเช่น สหรัฐ ยุโรปและญี่ปุ่น และเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตเพื่อส่งออกมีสภาพคล่องมากขึ้น มีกำไรเพิ่มขึ้น แต่อาจต้องลดราคาสินค้าเพื่อแข่งขันบ้าง ดังนั้นในปีหน้า การส่งออกจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรฐษกิจไทยอีกตัวหนึ่ง

 


นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ส่งออก