เกรียงศักดิ์ ศรีศิลปวงศ์ : สูตรสำเร็จทางความคิด จากการผลิตสินค้าคุณภาพ มากว่า 2 ทศวรรษ

27 December 2016


การสร้างผลิตภัณฑ์ไม่ต่างจากการดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจ ที่ต้องคอยเรียนรู้ในด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา โดยขั้นตอนในการสร้างผลิตภัณฑ์มีหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การหาแหล่งวัตถุดิบที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพซึ่งหนึ่งในนั้นคือทรัพยากรบุคคล ขณะเดียวกันนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นำมาผนวกใช้ในการผลิตก็ไม่ต่างกับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เราจะต้องพร้อมจะเข้าใจและอยู่ร่วมให้ได้ สุดท้ายผู้บริหารก็ต้องจัดการทุกๆด้านอย่างสมดุลนี้คือแนวความคิดกว่า 2 ทศวรรษในวงการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเวชสำอางของ คุณเกรียงศักดิ์ ศรีศิลปวงศ์ กรรมการ บริษัท เอสเธติคพลัส จำกัด

คุณเกรียงศักดิ์ ศรีศิลปวงศ์ ฉายภาพถึงจุดเริ่มต้นและความเป็นมาของ เอสเธติคพลัส ว่า จากปัจจัยและทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเวชสำอางตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับทำเลที่ตั้งของประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสินค้าและเป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่าย กระจายสินค้า ด้วยปัจจัยดังกล่าวนี้เป็นโอกาสที่สำคัญในการริเริ่มและก่อตั้งธุรกิจ โดยกลุ่มแพทย์ เภสัชกรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผลิตเครื่องสำอาง รวมกลุ่มและผสานความร่วมมือเพื่อตกตะกอนทางความคิดในการก่อตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการในปี 2535 ซึ่งปักหมุดธุรกิจตั้งต้นด้วยการ “ผลิตสินค้าให้กับโรงพยาบาลและคลินิกแพทย์ผิวหนัง”

ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี บริษัท เอสเธติคพลัส จำกัด ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการ รับผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอางชั้นนำหลากหลายแบรนด์รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมอย่างครบวงจรตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ทำความสะอาดผิวหน้าผลิตภัณฑ์กันแดด ผลัดเซลล์ผิว ลดเลือนริ้วรอย เพิ่มความชุ่มชื้น สปา-ทรีตเมนต์ เสริมความงาม และอื่นๆอีกมากมาย โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณภาพ ยกระดับบริการ พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ให้กับทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง

“เรามุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพ” กรรมการบริษัท เอสเธติคพลัส จำกัด เผยต่ออีกว่า บริษัทดำเนินการวิจัยและพัฒนาสูตรของเครื่องสำอางและเวชสำอางอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการผลิตเครื่องสำอางอย่างครบวงจร การันตีคุณภาพจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตจาก อย.ตามมาตรฐาน GMP พร้อมมีทีมงานที่ปรึกษาทางการตลาดที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตลาดและจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีบริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาสูตร ออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการออกแบบฉลาก สิ่งพิมพ์บริการแบ่งบรรจุสินค้า บริการถ่ายภาพสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและสอดรับกับตลาดในปัจจุบัน

ทั้งนี้ยังมีบริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางอย่างครบวงจร อาทิ ยื่นจดแจ้ง อย. และออก Certificate of Analysis เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นปัจจุบันเอสเธติคพลัสได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักลงทุนชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศในโซนอาเซียน รวมทั้งยักษ์ใหญ่ของเอเชียอย่างเช่น จีน ญี่ปุ่น ถือได้ว่าเป็นทิศทางที่ดีที่องค์กรจากไทยจะไปเติบโตที่ต่างประเทศ

“เรามุ่งสร้างด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”นอกจากการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการแล้วนั้น เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้กับบุคลากรผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก โดยภายในจัดการเรียนรู้ตามสัดส่วนของแขนงวิชาในแต่ละแผนก สำหรับภายนอกคือการส่งบุคลากรไปเติมเต็มและเก็บเกี่ยวฐานความรู้ตามสถาบันและหน่วยงานราชการต่างๆ แล้วนำมาถ่ายทอดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาองค์กร โดยมีนัยยะสำคัญคือการยกระดับแรงงานไทยให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในเวทีระดับสากลอย่างภาคภูมิใจ

เกรียงศักดิ์ ศรีศิลปวงศ์“เรามุ่งปฏิบัติและปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีและทัศนคติเชิงบวกในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ”เราเชื่อเสมอว่า การสร้างระบบงานให้เกิดความเข้าใจย่อมดีกว่าการสร้างระบบงานเพียงเพื่อให้ปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้เราพร้อมเปิดโอกาสให้ทีมงานทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กรด้วยการเปิดรับความคิดเห็นของทีมงานทุกคนอย่างอิสระ ร่วมกันบูรณาการทางความคิดทั้งในแง่ของการพัฒนา คิดค้นวิจัย ตลอดจนแก้ปัญหาควบคู่กันไปอย่างสร้างสรรค์

“จรรยาบรรณของวิชาชีพ เข็มทิศสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” เราเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอาง เอสเธติคพลัส ไม่มีความประสงค์ที่จะสร้างหรือผลิตสินค้าเพื่อมาเป็นคู่แข่ง แต่เรามุ่งหวังและสานสัมพันธ์ในการเป็นคู่ค้าและสนับสนุนในทุกการช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ เพราะเมื่อลูกค้าเติบโตอย่างมั่นคง เราในฐานะผู้ผลิตก็เกิดความภาคภูมิใจในการเติมเต็มสิ่งที่ดีให้กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเวชสำอางไทยให้เติบโตต่อไปในตลาดสากลอย่างแข็งแกร่ง สอดรับกับวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาขององค์กรในการ “เป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องสำอาง และเวชสำอางสำหรับคลินิกแพทย์ผิวหนังและศูนย์ความงามทั่วประเทศ ตลอดจนตลาดอาเซีย และภูมิภาคเอเชียต่อไป”

“เราพร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจและเผยแพร่วิธีคิดในการบริหารทีมงาน ให้กับทุกหน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ ขณะเดียวกันเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งข้อผิดพลาดเพื่อนำไปพัฒนาด้วยความเต็มใจ เพราะคุณค่าแห่งการให้และความเข้าใจในทุกบริบทอย่างลึกซึ้งเป็นกลไกการเติมเต็มสังคมและอุตสาหกรรมให้เดินต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคง” หนึ่งเรื่องราวที่เป็นดั่งบทเรียนสำคัญซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแง่คิด ทัศนคติ และวิธีการดำเนินธุรกิจอย่างสมบูรณ์ของหนึ่งในผู้นำคุณภาพ คุณเกรียงศักดิ์ ศรีศิลปวงศ์

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,221 วันที่ 25-28 ธันวาคม 2559