ครม.เห็นชอบต่ออายุสัญญาสัมปทานฯผลิตปิโตรเลียมแปลง B8/32 ของเชฟรอนฯอีก 10 ปี

7 December 2016


พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้(7 ธ.ค.59) เห็นชอบต่ออายุสัญญาสัมปทานการขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมเลขที่ 1/2534/36 แปลงสำรวจหมายเลข B8/32 นอกชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ให้กับบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ออกไปอีก 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.63 - 31 ก.ค.73 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสัญญาสัมปทานเดิมจะหมดในปี 2563 เป็นการต่อสัญญาตามข้อผูกพันที่มีต่อกัน


ครม. สัญญาสัมปทาน เชฟรอน