กรมควบคุมโรคเตือนปชช.ระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

4 December 2016


นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข  อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรงสาธารณสุข ออกพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์  “เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก หากมีไข้สูง รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว"

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.–26 พ.ย. 2559   พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 57,425 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,553 ราย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 5–14 ปี รองลงมาคือ 15–24 ปี มีผู้เสียชีวิต 55 ราย โดยจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุด 5 อันดับแรก คือ สงขลา เชียงใหม่ สุรินทร์ สมุทรสาคร และตรัง นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้เสียชีวิตประมาณครึ่งหนึ่งเข้ารับการรักษาล่าช้า คือเมื่อมีอาการป่วยเกิน 3 วัน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคได้รับแจ้งเหตุการณ์พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต 2 ราย เป็นเด็กชาย อายุ 5 ปี จ.นครศรีธรรมราช และชายอายุ 25 ปี จ.ยะลา”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาล่าช้า หรือถ้าหากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนไม่ได้ตระหนักถึงโรคไข้เลือดออก  จึงขอแนะนำให้ประชาชนดูแลตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัด ช่วยกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในครัวเรือนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  โดยให้ใช้หลัก 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ)   เพื่อป้องกัน 3 โรค (โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ไข้ปวดข้อยุงลาย)  หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ให้เช็ดตัวลดไข้ ยาลดไข้ที่ปลอดภัย คือ พาราเซตตามอล ไม่ควรซื้อยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบมารับประทานเอง เพราะอาจทำให้อาการแย่ลง ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ถ้าพบผู้ป่วยที่มีอาการไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ ให้นึกถึงโรคไข้เลือดออกไว้เสมอ และควรตรวจร่างกายผู้ป่วยเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก สำหรับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยควรยึดแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกีของกระทรวงสาธารณสุข สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422”

 


กรมควบคุมโรค โรคไข้เลือดออก