คนไทยใช้งานดาต้ามือถือ 4 ชั่วโมงต่อวัน

3 December 2016


นีลเส็น เผยผลสำรวจไตรมาส 3 คนไทยใช้เวลาเกือบ 4 ชั่วโมงต่อวัน กับสมาร์ทโฟนในด้านข้อมูล  พุ่ง 810 เมกะไบต์ โดยเฉพาะด้านการเงินการธนาคาร การชำระเงิน และช็อปปิ้งออนไลน์

นางยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์  ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทนีลเส็น ประเทศไทยฯ เปิดเผยผลสำรวจ พบว่ายอดการใช้ข้อมูล (data consumption) ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในประเทศไทย  มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา  และกิจกรรมการใช้งานและการใช้ในด้านของเอ็ม-คอมเมิร์ซที่มี ความน่าสนใจและยังคงเติบโต โดยข้อมูลชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟน ชาวไทยใช้เวลาโดยเฉลี่ย 230 นาที หรือ เกือบ 4 ชั่วโมงต่อวัน  กับการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2559 โดยช่วงเวลาที่มีการใช้งานสมาร์ทโฟนมากที่สุด คือช่วงระหว่างเวลา 8 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม ด้วยค่าเฉลี่ยการใช้งานที่ 10 นาทีต่อชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม  ช่วงเวลาที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนมีความตื่นตัวมากที่สุดคือช่วงระหว่าง 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม ซึ่งมีการใช้เวลากับสมาร์ทโฟนถึง 13 นาทีต่อชั่วโมง และช่วงเวลาที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนใช้เวลาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคือ 5 ทุ่มถึง 7 โมงเช้า หากพิจารณาในรายละเอียดถึงกิจกรรมที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในไทยใช้เวลาด้วยมากที่สุด จะเห็นได้ว่า อันดับ 1 คือ การสื่อสาร (communications) โดยใช้เวลาทั้งหมด 75 นาที ต่อวัน อันดับ 2 ที่มีการใช้เวลาบนมือถือรอง ลงมาคือ ในส่วนของแอพพลิเคชัน ซึ่งใช้เวลาอยู่ที่ 67 นาที ต่อวัน ตามมาด้วยเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ 45 นาทีต่อวัน ซึ่งลำดับนี้ยังคงเป็นลำดับเดียวกันกับ เมื่อไตรมาสที่ 2 ที่ได้มีการรายงานไปก่อนหน้านี้

นางยุวดี กล่าวอีกว่า สิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้เวลาที่ใช้งานกับสมาร์ทโฟนจะคงที่แต่ตัวเลขของการใช้ข้อมูลนั้นเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 689 MB ต่อวัน เป็น 810 MB ต่อวัน เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 ทั้งจากการใช้งานผ่าน wi-fi และการใช้งานผ่าน cellular ซึ่งเมื่อรวมการใช้งานของทั้ง wi-fi และ cellular เข้าด้วยกัน เราจะเห็นได้ว่ามีอัตราการใช้งานทั้งหมดเพิ่มขึ้นถึง  18% เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ไตรมาสที่ 2  กับ ไตรมาสที่ 3 ในปี 2559 ทั้งนี้ช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนใช้งานด้านข้อมูล (data consumption) เยอะที่สุดคือช่วง 2 ทุ่ม ถึง 5 ทุ่ม

"ผู้ใช้สมาร์ทโฟนมีการใช้ปริมาณของดาต้าเพิ่มขึ้น เหตุผลหลักสำหรับไตรมาสนี้น่าจะมาจากการใช้งานด้าน เอนเตอร์เทนเมนต์ที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ที่ 42 นาที เป็น 45 นาที เฉลี่ยต่อคนต่อวัน โดยข้อมูลชี้ให้เห็นว่าระยะเวลาในการใช้งานด้านเกมนั้นสูงขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งเป็นหัวข้อที่อยู่ภายใต้เอนเตอร์เทนเมนต์ การใช้มือถือในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานสมาร์ทโฟนนั้นมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัด สืบเนื่องมาจากประโยชน์ของการใช้งานมือถือ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงของข้อมูลที่ง่ายขึ้น การส่งต่อข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น รวมไปถึงการใช้งานเพื่อความบันเทิง เช่นการดูหนัง ฟังเพลง หรือการเล่นเกม ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผู้บริโภคสามารถอยู่ในเทรนด์และตามกระแสของสังคมได้ ฉะนั้นแบรนด์ควรที่จะตื่นตัวในการเข้าถึง รวมถึงวิธีการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านทางช่องทางนี้ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของพวกเขา ไม่ว่าจะผ่านทางกิจกรรมการใช้มือถือ หรือผ่านเนื้อหา หรือ คอนเทนต์ ที่จะสื่อถึงพวกเขา"

นอกจากนี้ ข้อมูลในไตรมาส 3  ยังชี้ให้เห็นว่าการทำธุรกรรมธนาคาร การช็อปออนไลน์ผ่านมือถือ (mobile shopping) และการชำระเงินผ่านมือถือ (mobile payment) นั้นยังคงมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการทำธุรกรรมธนาคารนั้นเติบโตจาก 49% ในไตรมาสที่ 2 เป็น 51% ในไตรมาสที่ 3 การช็อปออนไลน์ผ่านมือถือมีการเติบโต จาก 33% ในไตรมาสที่ 2 เป็น 35% ในไตรมาสที่ 3 และ การจ่ายเงินผ่านมือถือนั้นมีการเติบโตจาก 24% เป็น 26%


สมาร์ทโฟน นีลเส็น ช็อปปิ้งออนไลน์