พระปรมาภิไธย "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"

1 December 2016


วันที่ 1 ธ.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ ด่วนที่สุดที่รล 0007.3/28178 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2559 ถึงอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  เรื่องประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใจความว่า

"ในโอกาสที่ประธานสภานิติบัญญัติเเห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภา ในนามปวงชนชาวไทยได้กราบบังคมทูลอัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 เเละรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2559 นั้น

ระหว่างที่ประชาชนยังมิได้ถวายพระปรมาภิไธยเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯดังนี้  1.ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"

2.ภาษาอังกฤษว่า "His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเเละดำเนินการเเจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอขอบคุณยิ่ง

นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์  รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติราชการเเทนราชเลขาธิการ 


พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พระปรมาภิไธย