พาณิชย์เชือดโรงสี ท่าข้าว โกงหักสิ่งเจือปนชาวนา โทษสูงสุดถึงจำคุก

25 November 2016


นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ผลผลิตข้าวเปลือกในฤดูกาลผลิต 2559/60 ได้เริ่มออกสู่ตลาดบ้างแล้ว ซึ่งอาจมีผู้รับซื้อข้าวเปลือกบางราย  ฉวยโอกาสรับซื้อผลผลิตในราคาที่ไม่เป็นธรรม และเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรที่มาขายข้าวเปลือก นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงมีบัญชาให้กรมการค้าภายใน  จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจชั่งตวงวัด ออกตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่ซึ่งมีผลผลิตข้าวเปลือกออกมาก โดยให้ตรวจสอบการแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือก ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักของโรงสีและท่าข้าว รวมทั้งตรวจสอบให้มีการปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมายในเรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับซื้อข้าวเปลือก ได้แก่ การหักลดน้ำหนักเนื่องจากความชื้นและสิ่งเจือปนในข้าวเปลือก

โดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กรมการค้าภายในได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่สายตรวจซึ่งออกตรวจสอบในพื้นที่จังหวัด สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ และพิษณุโลก แจ้งว่าพบผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือก จำนวน 4 ราย รับซื้อข้าวเปลือกโดยไม่มีการวัดสิ่งเจือปน แต่ได้หักลดน้ำหนักข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยอ้างการมีสิ่งเจือปนในข้าวเปลือก ซึ่งถือว่ามีพฤติกรรมที่เป็นการเอาเปรียบเกษตรกรในการรับซื้อข้าวเปลือก อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2559 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อและการแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือก ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุทุกรายแล้ว

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สายตรวจยังตรวจสอบพบผู้รับซื้อข้าวเปลือกอีก 8 ราย มีการ เอาเปรียบเกษตรกร โดยไม่แสดงราคารับซื้อข้าวเปลือกหรือไม่แสดงรายละเอียดการหักสิ่งเจือปนจำนวน   4 ราย และรับซื้อข้าวเปลือกโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบการค้าข้าวจำนวน 4 ราย ซึ่งได้มีการดำเนินคดีกับผู้รับซื้อข้าวเปลือกทั้ง 8 ราย ดังกล่าวแล้ว

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการโรงสีและท่าข้าว ต้องรับซื้อข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายข้าวเปลือก รวมทั้ง   พบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ


โรงสี พาณิชย์ ท่าข้าว