ไทยเทรดดอทคอมฯเพิ่มโอกาสทางการค้าผ่านเครื่องมือดิจิทัล

24 November 2016


นางมาลี  โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการ “Smart Online SMEs (S.O.S.) โดย Thaitrade.com” ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหญิงในการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางการค้านำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ “Promoting Women’s Digital Entrepreneurship” ในงาน ITU Telecom World 2016 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร

โครงการ “Promoting Women’s Digital Entrepreneurship” เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และองค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติ ได้แก่ International Telecommunication Union (ITU) และ International Trade Center (ITC) พร้อมด้วยศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (CCDMK) และบริษัท โกรธ แฮกกิ้ง เอเชีย จำกัด (Growth Hacking Asia) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อฝึกอบรมและยกระดับความเท่าเทียมของผู้ประกอบการหญิงให้สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนของตนได้

“ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ครั้งนี้ ถือเป็นการสานต่อความสำเร็จจากรางวัล WSIS 2016 โดยโครงการ Smart Online SMEs หรือ S.O.S. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมติวเข้มผู้ประกอบการหญิงให้สามารถเข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ ยกระดับความเท่าเทียม อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของผู้ประกอบการ โดยไม่มีข้อจำกัดด้วยเพศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โครงการฝึกอบรมนี้มีผู้ประกอบการหญิงสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 27 ราย นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังมีแผนการดำเนินการร่วมกับหลากหลายองค์กรพันธมิตรชั้นนำระดับโลกอย่างต่อเนื่องในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพตลอดปี 2560 ให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ในการสร้างรายได้และลดช่องว่างที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันได้” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Online SMEs (S.O.S.) ทั่วประเทศเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้งตลอดปี 2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทย โดยจะแบ่งหลักสูตรให้เหมาะสมกับพื้นฐานการทำการค้าออนไลน์และประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการ มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล เช่น นักวิเคราะห์คุณภาพการค้นหาจากกูเกิลอิงค์ (Google Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา นักการตลาดจากเฟสบุ๊ค สิงคโปร์ เป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Thaitrade.com เพื่อรับข่าวสารสิทธิประโยชน์ผ่านทางอีเมล์ หรือติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง Facebook.com/thaitradedotcom

อนึ่ง โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร ภายใต้ชื่อ “Smart Online SMEs (S.O.S.) โดย Thaitrade.com” เป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศ “WSIS Prize 2016” ในฐานะเป็นโครงการที่ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างประโยชน์แก่สังคม ประเทศ และมนุษยชาติด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการทำการค้าออนไลน์ได้ดีที่สุด

 


สหประชาชาติ ไทยเทรดดอทคอม