พาณิชย์จับมือทหารตรวจเข้มเครื่องชั่งตวงวัดสินค้าเกษตร

22 November 2016


นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีสินค้าเกษตรหลักออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เช่น ข้าวเปลือก มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งอาจทำให้การจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกเอารัดเอาเปรียบได้ กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือกับทหารในพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสายตรวจชั่งตวงวัดออกตรวจสอบ  เครื่องชั่งรถยนต์ เครื่องวัดความชื้นของผู้ประกอบการโรงสี ท่าข้าว ลานรับซื้อมันสำปะหลัง และลาน   รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 59 ได้ร่วมกับกองทัพภาค  ที่ 3 นำกำลังออกตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร พบโรงสีและท่าข้าวหลายแห่งใช้เครื่องใช้รถยนต์ที่มีซอฟต์แวร์ผิดกฎกระทรวงฯ เช่น มีรหัสลับเข้าไปแก้ไขน้ำหนักและใช้โปรแกรม Excel เข้าไปพิมพ์ใบชั่ง ซึ่งได้ดำเนินการผูกบัตรห้ามใช้ และเปรียบเทียบปรับ และเครื่องวัดความชื้นหมดอายุคำรับรอง จึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับรายละ 20,000 – 80,000 บาท

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรถูกโกงน้ำหนัก กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดทำโครงการ “เครื่องชั่งกลาง” โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการที่มีเครื่องชั่งรถยนต์   ที่ได้มาตรฐาน เปิดให้เกษตรกรสามารถเข้ามาใช้ทดสอบน้ำหนักผลผลิตของตนเองก่อนขาย โดยไม่เสียค่าบริการและไม่มีการบังคับขาย เพื่อให้เกษตรกรสามารถทราบน้ำหนักผลผลิตของตนเองก่อน เอาผลผลิตไปขาย โดยตั้งเป้าหมายว่าจะให้มีเครื่องชั่งกลาง 1 อำเภอ ต่อ 1 เครื่องทั่วประเทศ ซึ่งได้เริ่ม นำร่องที่จังหวัดกำแพงเพชร ตาก บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี ขอนแก่น เป็นต้น

พร้อมนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจว่า สำหรับการตรวจสอบป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร เครื่องชั่งรถยนต์ เครื่องวัดความชื้น กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน  ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ทั้งนี้เกษตรกรจะต้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองด้วยการช่วยสอดส่อง หากพบว่ามีการกดราคารับซื้อต่ำกว่าราคาตลาด การติดป้ายแสดงราคารับซื้อไม่ชัดเจน หรือสงสัยผู้ประกอบการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้นไม่ได้มาตรฐาน แจ้งได้ทันทีที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน ศูนย์/สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ


พาณิชย์ ตรวจเข้ม ทหาร เครื่องชั่งตวงวัดสินค้าเกษตร