กรมการข้าวจับมือห้าง-ตลาดดังเปิดขายข้าวช่วยชาวนารอบ 2 อีก 4 แห่ง

21 November 2016


นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากแนวทางช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำในระยะสั้นอย่างเร่งด่วน ซึ่งกรมการข้าวจึงร่วมมือกับภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจพื้นที่จำหน่ายสินค้าในรูปแบบของห้างสรรพสินค้าและตลาดเปิดโครงการ “ตลาดข้าวชาวนา” เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตร วิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาออกร้านจำหน่ายข้าวฟรีนั้น ได้รับการตอบรับทั้งจากเกษตรกรได้มีโอกาสระบายสินค้าข้าว มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้น ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงข้าวคุณภาพที่ผลิตใหม่ ดังนั้น กรมการข้าวจึงเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวรอบที่ 2 เพิ่มอีก 4 แห่ง ได้แก่

1) ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 – 22.00 น.

2) ศูนย์การค้าแจ๊ส สาขาศรีนครินทร์ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 – 21.00 น.

3) ศูนย์การค้าแจ๊ส สาขาวังหิน หว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 – 21.00 น.

4) ตลาดละลายทรัพย์ ซอยสีลม 5 โซนศูนย์อาหารและของใช้ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 – 14.00 น.

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่สนใจอุดหนุนสินค้าช่วยชาวนายังสามารถหาซื้อสินค้าข้าวที่เปิดขายในรอบที่ 1 ซึ่งเปิดจำหน่ายแล้วจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1) ร้านเจ้เล้ง บริเวณโซนพลาซ่า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559– 31 มกราคม 2560

2) ศูนย์การค้าซีคอนบางแค บริเวณฮอลล์ บี ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2559

3) ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ บริเวณลานน้ำพุ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2559

นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อสินค้าข้าวและสั่งจองโดยตรงที่กรมการข้าวทุกเช้าวันพุธ สำหรับวันพุธที่ 23 พฤศจิกายนนี้เป็นข้าวจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม ราคา 165 บาทและข้าวกล้องหอมมะลิ ขนาดบรรจุ 2 กิโลกัม ราคา 75 บาท.

 


กรมการข้าว ช่วยเหลือชาวนา