BEAUTY ร่วง 4% เจ้าของขายบิ๊กล็อตราคาต่ำ

16 November 2016


วันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ราคาหุ้นบริษัทบิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY)ปรับตัวลงแรง 4.92% ลดลง 0.60 บาท ซื้อขายที่ 11.60 บาท ณ เวลาประมาณ 10.25 น.สวนทางตลาดหุ้นโดยรวมที่เพิ่มขึ้น 8 จุด

บริษัทได้รับแจ้งจากนายสุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่า ได้ขายหุ้น รวมกัน 300 ล้านหุ้น คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ให้ผู้ลงทุนในประเทศและจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ เป็นการขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดแบบข้ามคืนสำรวจความต้องการซื้อ (บุ๊คบิวดิง) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ราคาหุ้นละ 11 บาท  มูลค่ารวม 3,300 ล้านบาท

ภายหลังการขายหุ้นในครั้งนี้นายสุวิน และนางธัญญาภรณ์ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทต่อไป   มีสัดส่วนการถือหุ้น  17.47% และ 8.47% ตามลำดับ รวม  25.94% จากเดิมที่ถือหุ้นรวมกัน 35.94%  และ โครงสร้างการบริหารจัดการไม่มีการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์หลักในการขายหุ้นครั้งนี้ เพื่อเพิ่มฐานผู้ลงทนประเภทสถาบันและเพื่อให้ฐานผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการกระจายตัวที่เหมาะสมยิ่งขึ้น  ทำให้มีนักลงทุนสถาบันต่างประเทศและนักลงทุนสถาบันไทยคิดเป็นประมาณ 35% และ 21% ของปริมาณหุ้นหมุนเวียน โดยมีบล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย


บิ๊กล็อต บิวตี้ BEAUTY