ไทยแสดงความยินดีสหรัฐฯได้ประธานาธิบดีคนที่ 45

9 November 2016


รายงานข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่า ประเทศไทยแสดงความยินดีต่อสหรัฐอเมริกาในการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โดยประชาชนอเมริกันกว่า 120 ล้านคน ได้เลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 45 เป็นที่เรียบร้อย

ไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนานกว่า ๑๘๓ ปี โดยสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทยและมีความร่วมมือทวิภาคีในหลากหลายสาขา ไทยยินดีส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลประโยชน์ร่วมกันกับสหรัฐอเมริกาให้เพิ่มพูนขึ้นต่อไป ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และในเวทีระหว่างประเทศ

ไทยพร้อมจะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการเดินหน้าขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าต่อไป


กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ