อินเดียประกาศยกเลิกธนบัตร500และ1,000รูปี

9 November 2016


นางชนาพร  พูนทรัพย์หิรัญ  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด ผู้นำบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อดีตนายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) เปิดเผย”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ทางการอินเดียประกาศให้ธนบัตร 500และ 1,000 รูป(1รูปีเท่ากับ 0.50บาท)ที่หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายอีกต่อไป โดยให้มีผลทันที  สำหรับผู้ที่มีธนบัตรดังกล่าวสามารถนำฝากเข้าธนาคารได้จนถึงสิ้นปี และผ่อนผันให้สามารถใช้ธนบัตรดังกล่าวได้ในโรงพยาบาลรัฐ  สถานีขนส่ง  สนามบิน และปั้มน้ำมันได้จนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้น

ทั้งนี้ การยกเลิกใช้ธนบัตรใหญ่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อกวาดล้างธุรกิจนอกกฎหมายและเงินที่ได้มาโดยมิชอบจากการคอรัปชั่น อีกทั้งแก้ไขปัญหาหนีภาษีที่เรื้อรังมานานในอินเดียว สำหรับผู้ที่มีแผนจะไปอินเดียในช่วงนี้อย่าเผลอแลกธบัตรชนิดนี้กับร้านแลกเงิน


อินเดีย ธนบัตร รูปี