สสว.ปลื้มงานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออกเงินสะพัดกว่า400ล้าน

9 November 2016


สสว. ปลื้มผลการจัดงาน “มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 6”หรือ 2016 ASEAN (BANGKOK) CHINA IMPORT & EXPORT COMMODITIES FAIR รวมพลังนักธุรกิจจีนกว่า 10 มณฑล รวม 700ราย 300 บริษัท เพื่อเลือกซื้อสินค้าจาก SMEไทย และเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ผลการเจรจาจับคู่ธุรกิจยอดรวม 435 ล้านบาท จีนซื้อไทยจำนวน 60 คู่ มูลค่ารวม 310 ล้านบาท และไทยซื้อจีนจำนวน 22 คู่ มูลค่ารวม 125 ล้านบาท

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางย่อม (สสว.) เปิดเผยความสำเร็จของการจัดงาน มีรายละเอียดดังนี้

สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม SME ของประเทศ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงการค้า การลงทุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทย สามารถขยายสินค้าไทยในตลาดจีนมาอย่างต่อเนื่อง

สสว. ร่วมกับ สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน- สากล ได้จัดงานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2559 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค มีนักธุรกิจจีนจากหลายมณฑลประมาณ 700 รายจาก 300 บริษัท ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเลือกซื้อสินค้าด้วยการเจราจาธุรกิจ ซึ่งมีผู้ประกอบการ SME ไทยมาร่วมทั้งสิ้น 250 ราย เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย-จีน ได้พบปะแลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจการค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดการค้าขายส่งออกกันต่อไป  ผลการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้ สรุปได้คือ

1. จีนซื้อไทย คู่การเจรจามีจำนวนทั้งสิ้น 60 คู่ มูลค่าการเจรจารวม 310 ล้านบาท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสินค้า อาหาร ผลไม้อบแห้ง (Food and Beverage) ยอดเจรจาธุรกิจมีมูลค่า 300 ล้านบาท และ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา มีมูลค่า 10 ล้านบาท

2. ไทยซื้อจีน คู่การเจรจามีจำนวนทั้งสิ้น 22 คู่ มูลค่าการเจรจารวม 125 ล้านบาท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้า สิ่งทอ ชุดกีฬา เครื่องครัวสแตนเลส สมุนไพรจีนอบแห้ง และเครื่องนวด ยอดเจรจาธุรกิจ มีมูลค่า 85 ล้านบาท  กลุ่มธุรกิจเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ยอดเจรจาธุรกิจ มีมูลค่า 33 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจสมุนไพรจีน ยอดเจรจาธุรกิจมีมูลค่า 7 ล้านบาท

สำหรับยอดขายปลีกภายในงาน ผู้ประกอบการไทยขายได้ 7 ล้านบาท ผู้ประกอบการจีนขายได้ 11 ล้านบาท รวมเป็น 18 ล้านบาท โดยมียอดผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 5,376 ราย

เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้เข้าชมงานครั้งนี้มีนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวจีนเข้าชมงานเป็นจำนวนมากและยอดซื้อขายในงานจากการติดตามพบว่า มีการชำระค่าสินค้าผ่าน แอพพลิเคชั่น “อาลีเปย์” ซึ่งเป็นบริการทางการเงินสัญชาติจีน ที่เริ่มมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างมากในกลุ่มผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะร้านค้าเอสเอ็มอีไทยที่มีการรับอาลีเปย์ จะมียอดขายสูงถึงวันละกว่า 2 แสนบาท อาทิ ร้านกระเป๋าผ้า ร้านกระเป๋าหนังปลากระเบน และกลุ่มผลิตภัณฑ์สปา รองรับการชำระเงินจากผู้บริโภคจีน ที่เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม