นบข.มีมติเห็นชอบสินเชื่อชะลอขายข้าวปีการผลิต 59/60

7 November 2016


นบข.มีมติเห็นชอบสินเชื่อชะลอขายข้าวปีการผลิต 2559/2560 เพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำ โดยข้าวเปลือกเจ้าอยู่ที่ตันละ 10,500บาท ส่วนข้าวปทุมธานีตันละ 11,300 บาท ขณะที่นายกรัฐมนตรี ย้ำการแก้ปัญหาระยะยาวต้องดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือ นบข.นัดพิเศษ ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำถึงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเต็มที่ แต่การช่วยเหลือด้านราคาตามความเหมาะสม แต่ไม่สามารถทำได้ตลอด เพราะมีสินค้าเกษตรอื่นๆที่ต้องดูแล  ซึ่งการแก้ปัญหาระยะยาว จะต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเริ่มจากพื้นที่ปลูกที่ต้องเหมาะสมกับความต้องการตลาด การตลาดที่ต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่พ่อค้า โรงสี ผู้ส่งออก และการเพิ่มมูลค่าข้าว ซึ่งจะทำให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างยั่งยืน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ที่ประชุม. นบข. เห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 59/60 เพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำ  โดยข้าวเปลือกเจ้า เกษตรกรจะได้รับเงินทั้งหมด 10,500 บาท แบ่งเป็น วงเงินสินเชื่อร้อยละ 90 จากราคาตลาด หรือได้ประมาณตันละ 7,000 บาท จะต้องเป็นข้าวความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์  โดยจะได้ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 2,000 บาทต่อตัน  และค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉาง 1,500 บาทต่อตัน

ส่วนข้าวปทุมธานี เกษตรกรจะได้รับเงินทั้งสิ้น 11,300 บาทต่อตัน แบ่งเป็น วงเงินสินเชื่อ 7,800 บาทต่อตัน ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 2,000 บาทต่อตัน และค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉาง 1,500 บาทต่อตัน รายละไม่เกิน 15 ไร่ วงเงิน 18000 ล้านโดยเสนอ ครม.พิจารณาพรุ่งนี้

ทั้งนี้คาดการณ์มีเกษตรกรกว่า 7 แสนครัวเรือนที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางได้รับประโยชน์ โดยขอให้เกษตรกรได้ไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกร ซึ่งคาดการณ์ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกเจ้าที่สีเป็นข้าวสารจะมีประมาณ 9 ล้านตัน และปริมาณข้าวปทุมธานีที่สีเป็นข้าวสารอีกประมาณ 4 ล้านตัน รวมกว่า 13 ล้านตัน

สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว จะมีการขยายตลาดเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยในต่างประเทศจะมีการเชิญผู้ซื้อข้าวจากทั่วโลกกว่า 100 ราย มาเจรจาซื้อขายข้าวจากไทยในวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ ขณะเดียวยังส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตด้วยการรวมตัวทำโครงการนาแปลงใหญ่ ซึ่งขณะนี้แล้วกว่า 1 ล้านไร่

 

 

 


คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) นบข. ข้าวเปลือกนาปี