เชฟรอนชวนพนักงาน"อาสาทำดีเพื่อพ่อ"มอบบัตรเติมน้ำมันมอเตอร์ไซด์อาสา

2 November 2016


เชฟรอนชวนพนักงาน “อาสาทำดีเพื่อพ่อ” มอบบัตรเติมน้ำมันแก่มอเตอร์ไซค์อาสา และร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

ท่ามกลางแดดร้อน กลับมีผู้คนมากมายจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงและบริเวณพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เชฟรอนประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่อาสาร่วมให้บริการประชาชน โดยพาทั้งผู้บริหารและพนักงานไปแจกขนม น้ำ ชุดดูแลสุขภาพ รวมถึงบัตรเติมน้ำมันฟรีแก่มอเตอร์ไซค์จิตอาสา เป็นเวลา 9 วัน

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ได้นำพนักงานร่วมมอบบัตรเติมน้ำมันฟรีแก่มอเตอร์ไซค์จิตอาสา ณ จุดบริการรับ-ส่ง ฟรี เพื่อพ่อหลวง ที่ให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดบริการ เพื่อช่วยสนับสนุนเหล่าจิตอาสาในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยจะมอบบัตรเติมน้ำมันให้แก่เหล่าจิตอาสาตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2559 รวม 1,800 ใบ มูลค่า 180,000 บาท

“ป้อม” ปริญญา พลอยพลาย พยาบาลวิชาชีพ จากแหล่งเบญจมาศในอ่าวไทย เป็นหนึ่งในพนักงานเชฟรอนที่กลับจากการทำงานบนแท่นกลางทะเลก็รับอาสามาช่วยที่สนามหลวง ปริญญาบอกว่า “ใจผมเองอยากจะไปถวายสักการะอยู่แล้ว พอได้ยินว่าบริษัทฯ มีจัดพาพนักงานอาสาไปผมเลยได้โอกาส เราได้ไปช่วยเหลือคนอื่น เพราะผมเห็นว่าคนมากันเยอะมาก ที่เป็นห่วงที่สุดก็ผู้สูงอายุที่ต้องระวังสุขภาพ เราก็มีชุดดูแลสุขภาพไปแจก สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดก็ทุกคนที่ไปช่วยทำงาน ไปแจกของ ไปให้บริการ เราได้เห็นน้ำใจของคนไทย ที่แม้จะทั้งร้อน ทั้งเหนื่อย แต่ก็ยังมาช่วยกันทำดีเพื่อพ่อหลวง”

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เชฟรอนอาสาทำดีเพื่อพ่อ” ซึ่งผู้บริห
ารและพนักงานจะร่วมแจกขนม น้ำดื่ม ไอศกรีมโบราณ ผ้าเย็น และชุดดูแลสุขภาพ (ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย เกลือแร่ ยาอม และยาดม) แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะ รวมถึงร่วมกันเก็บขยะในบริเวณท้องสนามหลวง และมอบบัตรเติมน้ำมันแก่เหล่ามอเตอร์ไซค์อาสาเป็นเวลา 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2559

นอกจากนั้น เชฟรอนยังมีโครงการดีๆ ที่ช่วยให้พนักงานที่เดินทางไปร่วมอาสาไม่ได้ ยังได้ทำดีเพื่อตอบแทนสังคม โดยระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม เชฟรอนเปิดให้พนักงานสามารถร่วมบริจาคเงินแก่มูลนิธิในพระบรมราชูปถัมถ์ ภายใต้โครงการ “เชฟรอนทำดีคูณสาม” โดยบริษัทฯ จะสมทบทุนอีก 2 เท่า ของยอดเงินที่พนักงานบริจาคให้แก่ 5 มูลนิธิ ได้แก่ โรงเรียนพระดาบส โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และศิริราชมูลนิธิ อีกด้วย


จิตอาสา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ไพโรจน์ กวียานนท์