ศตส.ปรับแผนรองรับประชาชนเบื้องต้นยกเลิกบัตรคิวและเตรียมปรับแผนรองรับวันต่อวัน

30 October 2016


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมปรับแผนรองรับประชาชน ที่จะเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ สั่งทุกหน่วยงานรวบรวมการจัดกิจกรรมทั้งหมด ให้รัฐบาลนำไปเก็บที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) และพลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมปรับแผนรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ก่อนการประชุม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ให้ ศตส. รวบรวมกิจกรรมของทุกหน่วยงาน ทั้งภาพถ่าย วีดีทัศน์ วีดีโอคลิป โดยในกรุงเทพและต่างจังหวัด มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพรวบรวม ส่วนกิจกรรมในต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศรวบรวม ทั้งการส่งพระราชสานส์ การเดินทางมาของราชวงศ์และผู้นำประเทศต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมของคนไทยในต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต พร้อมทั้งให้คณะทำงานของ ศตส. หารือกับกระทรวงวัฒนธรรม นำผลงานที่เก็บรวบรวมบรรจุในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเตรียมปรับแผนรองรับประชาชน ที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นมีการยกเลิกบัตรคิวและเตรียมปรับแผนรองรับวันต่อวัน

นอกจากนี้ ยังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สามารถดาวน์โหลดขอร่วมเป็นเจ้าภาพได้ทาง www. brh.thaigov.net ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 หรือขอหนังสือได้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า หรือส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายทะเบียน อาคาร 601 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือส่งเอกสารโทรสารหมายเลข 02-280-8708 หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพฯ 10300 หรือ อีเมล์ [email protected] เมื่อส่งเอกสารมาแล้ว สำนักพระราชวัง จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป


สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ศตส. ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี