พาณิชย์อาลัยรวมใจบริจาคเสื้อดำ

23 October 2016


นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ตามที่ประชาชนมีความต้องการเสื้อผ้าชุดดำและเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์เพิ่มสูงขึ้น จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เปิดรับบริจาคเสื้อดำ และเสื้อสีต่างๆ นำไปย้อมสีดำ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยต่อไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดค่าครองชีพแก่ประชาชน นอกเหนือจากจากการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เช่น งาน “รวมใจแสดงความอาลัย” จำหน่ายเสื้อผ้าชุดดำและเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ ราคาถูกพิเศษ คุณภาพดี รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตรคุณภาพดี ราคาประหยัดมาจัดจำหน่ายให้กับประชาชนโดยตรง เมื่อวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2559  ณ อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ส่วนประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปเลือกซื้อได้ภายในงานฯ สามารถเลือกซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น ห้างเซ็นทรัล เดอะมอลล์ เทสโก้โลตัส และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขา ห้างบิ๊กซี เฉพาะสาขาราชดำริ สาขารังสิต 1 (ฟิวเจอร์ปาร์ค)  สาขาพัทยา 2 สาขาเชียงราย  สาขาขอนแก่น สาขาภูเก็ต 1 และร้านสะดวกซื้อ (เซเว่นอีเลฟเว่น,แฟมิลี่มาร์ท) ในบางสาขา โดยสามารถสังเกตป้าย “รวมใจแสดงความอาลัย” หน้าร้าน ในช่วงเวลาเดียวกันด้วย


เสื้อดำ พาณิชย์ บริจาค