ผู้นำโลกร่วมถวายอาลัย ‘มหากษัตริย์นักพัฒนา’

18 October 2016


ภายหลังข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ได้ออกเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม2559 ผู้นำจากนานาประเทศทั่วโลก ทั้งในยุโรปและเอเชีย ร่วมส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

สมเด็จพระราชาธิปดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก จุดประทีปและสวดมนต์ถวายสมเด็จพระราชาธิปดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก จุดประทีปและสวดมนต์ถวายสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์นัมเกล วังชุก แห่งประเทศภูฏาน ทรงโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ ว่า ทรงรับข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยความเสียพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง โดยสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินี แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และคณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงในคณะรัฐบาล รวมทั้งคนไทยในภูฏาน ร่วมจุดประทีปและสวดมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯณ พระราชวัง ทาชิโซชองในกรุงทิมพู และทรงมีพระบรมราชโองการจัดสวดรำลึกเป็นกรณีพิเศษและจุดประทีปที่วัดทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม เป็นวันไว้ทุกข์ของชาวภูฏาน ลดธงลงครึ่งเสา เป็นวันหยุดราชการและโรงเรียนสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศปิดการเรียนการสอน และสวดมนต์ทั่วประเทศเป็นเวลา 7 วัน

ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ผู้นำสหรัฐฯ ส่งสารในนามประชาชนชาวอเมริกันว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอแสดงความเสียใจยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

ผู้นำสหรัฐฯ ยังระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงเป็นกษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพนับถือมาอย่างยาวนาน พระองค์ยังทรงเป็นหนึ่งในการพัฒนาประเทศและทรงเป็นแบบอย่างในการอุทิศพระองค์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกร ท่านทรงใช้จิตวิญญาณแห่งความคิดสร้างสรรค์และแรงขับดันให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในการบุกเบิกวิทยาการ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก ประชาชนอเมริกันและข้าพเจ้าขอยืนเคียงข้างพี่น้องชาวไทยร่วมอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวแสดงความเสียใจต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยระบุว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงนำพาประเทศไทยด้วยศักดิ์ศรี ความทุ่มเท และวิสัยทัศน์ตลอดพระชนมายุ

นายบัน คี-มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ กล่าวแถลงการณ์แสดงความเสียงใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ รัฐบาล และประชาชนชาวไทยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมเชิดชูความทุ่มเทของพระองค์ต่อประเทศชาติ และทรงเป็นศูนย์รวมของประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนของชาวไทยและได้รับการเคารพนับถืออย่างสูงจากนานาชาติ

นางอันเกลา แมร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนี กล่าวว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯมายังพระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงมีบทบาทสำคัญอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศไทย ในฐานะประมุขของประเทศตลอดระยะเวลา 70 ปี พระเจ้าอยู่หัวทรงขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาประเทศและทรงอุทิศพระองค์อย่างมิเหน็ดเหนื่อยเพื่อความอยู่ดีกินดีของชาวไทย

พระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาประเทศให้ทันสมัย ทรงส่งเสริมความสัมพันธ์นานาชาติให้เข้มแข็ง และทรงนำประเทศพ้นจากวิกฤติการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นเวลามากกว่า 150 ปีที่ประเทศไทยและประเทศเยอรมนีผูกพันกันด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเชื่อถือซึ่งกันและกัน

ชินโซะ อาแบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ลงนามถวายอาลัยนายกรัฐมนตรี ชินโซะ อาเบะ ของญี่ปุ่นส่งสาส์นแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

“ในนามรัฐบาลญี่ปุ่นและประชาชน ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ผมจะจดจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในฐานะที่เป็นผู้มีพระปรีชาสามารถสูงส่งและทรงมีพระราชจริยวัตรงดงาม”

อาเบะยังกล่าวยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศต่ออีกว่า พระองค์เป็นผู้ที่มีความปรีชาสามารถในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย “ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงช่วยนำการพัฒนาและการยกระดับความเป็นอยู่ของชีวิตประชาชนไทยให้ดีขึ้น”

นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี แห่งอินเดีย ส่งสาส์นส่วนตัวผ่านทวิตเตอร์ร่วมอาลัยมายังประชาชนชาวไทยทั้งประเทศว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นที่เคารพอย่างที่สุดของเหล่าพสกนิกรชาวไทย ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีอย่างที่สุดมายังพระบรมวงศานุวงศ์ และคนไทย ประชาชนชาวอินเดียและข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ผู้นำสูงสุดของช่วงเวลาของเรา และยังได้กล่าวต่อว่า เขาได้ร่วมส่งใจไปยังพระราชวงศ์จักรีของไทยที่อยู่ในความทุกข์ในขณะนี้

นางปาร์ค กึน เฮ ประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้ ได้ออกแถลงการณ์ว่า เลื่อมใสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในความเป็นผู้นำ ว่าเป็นพ่อของแผ่นดินและเป็นเสาหลักของจิตวิญญาณ พร้อมทั้งได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจและรำลึกถึงความช่วยเหลือของประเทศไทยในสมัยการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งกองกำลังเป็นพันธมิตร ที่นำโดยสหรัฐอเมริกา จากการถูกเกาหลีเหนือรุกรานในสงครามเกาหลีปี 1950-1953

“ในนามของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีและประชาชน ฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งถึงพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทย”

นายฟรองซัวส์ โอลลองด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และเทิดทูนพระองค์ จนทำให้พระองค์เป็นที่รักของทั้งประชาชนชาวไทย และทั่วโลก

นายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ส่งสาส์นแสดงความเสียใจผ่านโทรเลข ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ใจความว่า ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดในด้านเศรษฐกิจและมีบทบาทในเวทีโลก พระองค์ทรงได้รับความรักจากใจคนไทยและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในต่างประเทศตลอดระยะเวลาการครองราชย์หลายทศวรร

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,201 วันที่ 16 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559