รัฐมนตรีคลังปินส์เชื่อสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นความหวังอาเซียน

12 September 2015


การอ่อนตัวลงของเศรษฐกิจจีนภายในนโยบาย “นิวนอร์มอล” ของผู้นำจีนทำให้เศรษฐกิจของอาเซียนที่ผูกพันอยู่กับเศรษฐกิจของดินแดนมังกร อ่อนตัวตามไปด้วยในทันที จีดีพี ของประเทศสมาชิกอาเซียนหลัก ๆ เรียงหน้าต่ำกว่าเป้าเกือบทั้งหมด

เศรษฐกิจประเทศสมาชิกอาเซียน ได้รับผลกระทบจากการอ่อนตัวของเศรษฐกิจจีนแตกต่างกัน โดยเศรษฐกิจประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เนื่องจากพึ่งพาจีนน้อยกว่า ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย และประเทศอื่น ๆ

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของประเทศฟิลิปปินส์ นายซีซาร์ วี. ฟูริสิมา กล่าวว่าปัญหาเศรษฐกิจประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ขยายตัวเท่าที่ควร ที่เกิดขึ้นจะต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนตัวสินค้าที่ประเทศอาเซียนค้าขายกันเองจากสินค้าขั้นกลางมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการอุปโภคบริโภค “ถ้าเราสามารถเพิ่มการค้าขายระหว่างกันเพื่อการบริโภคภายในภูมิภาคของเรา สิ่งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจของเราได้”

นายฟูริสิมาให้หนังสือพิมพ์สตาร์บิส ในเครือของเดอะสตาร์ ว่า การค้าขายกันเองระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน คิดเป็นสัดส่วน 25 % ของการค้าขายทั้งหมดของภูมิภาค ซึ่งเมื่อเทียบกับประชาคมยุโรปในปี 2505 ซึ่งอยู่ที่ 62 % เท่ากับว่าอาเซียนน่าจะค้าขายกันเองเพิ่มขึ้นได้อีกมาก และถ้าเราทำได้ก็จะช่วยดันให้เศรษฐกิจโตและทำให้เศรษฐกิจแต่ละประเทศขยายตัวได้

รัฐมนตรีการคลังฟิลิปปินส์ แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของข้อมูลในปี 2557 ที่ปรากฏว่าประเทศในอาเซียนค้าขายกันเองมีมูลค่า 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับ 24.1 % ของการค้าของอาเซียนทั้งหมด

นายฟูริสิมา กล่าวว่าการเพิ่มการค้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ต้องมีการเปลี่ยนประเภทของสินค้าจากสินค้าขั้นกลางที่จะนำไปเพื่อผลิตสินค้าอื่น มาเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อการบริโภคกันภายในภูมิภาค “ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าสินค้าบางตัวอย่างเช่นกาแฟหรือบะหมี่ส่งไปขายกันภายในประเทศสมาชิกในรูปของสินค้าเพื่อการบริโภค ซึ่งการทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงทั้ง 2 ด้าน”

รัฐมนตรีคลังของฟิลิปปินส์ ชี้ว่าเหตุที่เสนอให้อาเซียนเปลี่ยนชนิดสินค้าที่ค้าขายระหว่างกันเนื่องจากสินค้าที่ประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันผลิต เป็นสินค้าในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าที่ผลิตในจีน ทำให้เกิดการซื้อขายสินค้ากับประเทศจีนเป็นหลักและทำให้เศรษฐกิจของจีนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อเศรษฐกิจของอาเซียน

“ความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วอาเซียนและทั่วโลกเร็ว ๆ นี้ เป็นผลมาจากจีน ซึ่งเริ่มต้นด้วยตลาดหุ้นตก ตามด้วยการลดค่าเงินหยวน ทำให้เกิดการลดค่าเงินทั่วทั้งภูมิภาค และทำให้กองทุนต่างชาติ ขายหุ้นและพันธบัตรในตลาดประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่”

นายฟูริสิมา กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจีน กระทบทุกคนมากน้อยแล้วแต่ประเทศ “ในปัจจุบัน เราอยู่ในภาวะที่ตลาดหุ้นเคลื่อนไหว 24 ชั่วโมง แม้ว่าตลาดของเราปิดไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ยังมีการซื้อขายหุ้นและเงินตราของเรากันอยู่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่อาเซียน ต้องบูรณาการตลาดระหว่างกัน โดยการปรับปรุงกฎระเบียบ ให้สอดคล้องกันและทำให้สถาบันต่าง ๆ เข้มแข็งยิ่งขึ้น”

“หากอาเซียน สามารถบูรณาการ จนทำให้มีการเชื่อมต่อกันได้ มีกฎระเบียบที่สอดคล้องกัน กำจัดข้อขัดขวางต่าง ๆ รวมทั้งข้อจำกัดทางด้านพรมแดนไปได้ จะทำให้เกิดการค้าขายระหว่างกัน และเป็นแรงจูงใจให้เกิดลงทุนภายในภูมิภาคอย่างมาก และต้องรีบทำเนื่องจากประเทศจีนเริ่มมองเห็นปัญหาของตนเองและกำลังปรับปรุงตัวเองเช่นกัน”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3086 วันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ. 2558


ASEAN นายซีซาร์ วี. ฟูริสิมา รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของประเทศฟิลิปปินส์ ปัญหาเศรษฐกิจประเทศสมาชิกอาเซียน