Recommended by Thansettakij

Advertisement

ชิ้นส่วนยานยนต์ตั้ง5ประเด็น ชงสศอ.ก่อนหนุนรถอีวี จับตา 28 ก.ย.เชิญ 150 รายถกอีก

กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ในส.อ.ท.จับมือสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยยื่นหนังสือถึงสศอ.ชง5 ประเด็นขอให้รัฐพิจารณาอย่างรอบคอบในการส่งเสริมอีวีในประเทศ เพื่อ...

4 พันตึกกทม.ลุ้นขีดเส้นตาย30ก.ย.ยื่นตรวจแค่ 50%

สำนักโยธากทม.ขีดเส้นตาย30 ก.ย.นี้ ทุกอาคารต้องมีใบแจ้งรับรองความปลอดภัย หลังผ่อนผัน4,000 อาคาร 9 ประเภท จาก 1.4หมื่นอาคารทั่วกรุง เบี้ยวไม่ตรวจสอบนาน ...
Advertisement

บทความจาก ฐาน

เพิ่มเติม
  Advertisement

  ข่าวเทคโนโลยี

  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement

  รู้ทัน บัตรเครดิต รูดปรึ๊ด ให้ลื่นปรื้ด

  พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีและวิวัฒนาการแห่งโลกการเงิน ตั้งแต่การนำสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันในอดีตมาสู่การใช้ “เงิน” เ...

  ข่าวกีฬา

  ภาพยนต์